HR | Rekrutacja | Szkolenia

Inwestuj w ludzi

Warsztaty rozwojowe kompetencji managerskich dlaliderow

Tytuł szkolenia i wstępny opis:

Warsztaty rozwojowe kompetencji managerskich dla liderów

Warsztaty przeznaczone są dla managerów, kierowników, liderów, których praca polega na zarządzaniu zespołami. Szkolenie nakierowane jest na zdobycie wiedzy i poniesienie swoich kompetencji w istotnych dziś obszarach, na wypracowanie własnych metod i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy.

Istotnym elementem warsztatów jest zbudowanie świadomości prawdziwej roli lidera w zespole oraz wskazanie czynników mających kluczowe znaczenie w codziennej praktyce zarządzania i motywowania.

Kluczowe obszary, w których będziemy się poruszać, to przede wszystkim:

 • rola i struktura współczesnych zespołów
 • efektywna komunikacja w zarządzaniu, udzielanie informacji zwrotnej
 • efektywne przywództwo m.in. w oparciu o zarządzanie sobą w czasie
 • Planowanie, delegowanie i kontrola pracy zespołu
 • Budowanie trwałych relacji z pracownikami
 • Motywowanie i auto motywacja

Program szkolenia i inne…

 1. Zarządzanie i przywództwo. Style kierowania w praktyce.
 • Podstawowe style kierowania
 • Rola przywódcy i lidera w zespole
 • Definiowanie roli i pozycji w strukturze
 1. Struktura i rola managera w zespole. Role pracowników w organizacji.
 • Kim jestem? Moje nastawienie, emocje i motywacja; budowanie relacji i autorytetu
 • Rola zespołu w organizacji, a rola lidera zespołu
 • Określanie reguł i granic (adaptacja)
 • Struktura i zarządzanie zespołem
 1. Budowanie relacji w grupie zarządzającej. Efektywna komunikacja pomiędzy managerami, a zespołami.
 • Strategia i wartości organizacji bazą do wspólnego działania.
 • Budowanie właściwych relacji („jak cię widzą, tak cię piszą”). Budowanie i utrzymywanie właściwego wizerunku managerów w organizacji
 • Struktura komunikacji w zespole (schematy typowe dla komunikacji w organizacji)

Wartość dodana

Podstawowym celem procesu szkoleniowego jest rozwój określonych postaw, podniesienie poziomu świadomości i kompetencji, wdrożenie koniecznych zmian i praktycznych umiejętności w wybranym obszarze i ustalonym zakresie.

Warsztat dla managerów jest procesem, który dostarcza konieczną, nową wiedzę i pomaga uczestnikom dostrzec i rozwinąć tkwiący w nich potencjał. To proces wzrastania poziomu świadomości i znajdywania nowych rozwiązań, kreowania pomysłów. Jest to też czas, w którym dokonują się konieczne zmiany w obszarze postaw i zachowań.

Wartością dodaną jest zwykle wzrost poziomu samoświadomości, motywacji oraz skuteczności komunikacji w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, co przyczynia się do podniesienia jakości współpracy w zespole i z zespołem. Ponadto uczestnicy poznają jak też wypracowują swoje praktyczne metody pracy z zespołem do stosowania od zaraz, bez okresu przejściowego.

Kluczowe cele w ujęciu ogólnym:

 • Podniesienie poziomu samoświadomości (rola managera) i samoobserwacji (praca z postawą i nastawieniem)
 • Rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju i osiągania wyznaczonych celów
 • Zaplanowanie i wdrożenie zmian w obszarach blokujących osiąganie celów
 • Znajdywanie konkretnych, skutecznych rozwiązań i metod dla konkretnych problemów
 • Uświadomienie istoty i znaczenia pracy ze sobą, pracy nad własnymi kompetencjami
 • Zaplanowanie konkretnych działań na najbliższą przyszłość

Dedykowani trenerzy

Trener i coach, manager (praktyk) z doświadczeniem korporacyjnym, także w budowaniu struktur i zarządzaniu zespołami oraz siłami sprzedaży. Od 2006 roku zajmuje się wyłącznie realizacją w szerokim zakresie projektów rozwojowych (szkoleniowych), pracą warsztatową i coachingową nakierowaną na podnoszenie kompetencji zarówno kadry managerskiej jak i pracowników działów handlowych, produkcyjnych i innych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych, rozwojowych i doradczych dla firm o różnorodnej strukturze. Współpracował przy opracowywaniu programu i koncepcji merytorycznej oraz (przez dwie edycje) prowadził jako trener główny zajęcia w BTI Sales School w Akademii Biznesu Brian Tracy International w Warszawie.

W liczbach

 • Ponad 15 lat doświadczenia zawodowego bezpośrednio w pracy rozwojowej z ludźmi
 • Ponad 750 godzin praktyki (coaching / mentoring)
 • Około 2500 godzin pracy konsultingowej / analitycznej (badania potrzeb, motywacji)
 • Ponad 8500 godzin bezpośredniej pracy rozwojowej (projektowej), przeprowadzonych warsztatów i szkoleń

Kwalifikacje (wykształcenie / certyfikaty / wybrane kursy)

 • Certyfikowany Diagnosta Inteligencji Emocjonalnej (certyfikat nr 2020/07/01)
 • Certyfikowany Trener (Szkoła Trenerów – Certyfikat Brian Tracy International nr 00017)
 • Certyfikowany Coach ICI (Certyfikat Nr 3178)
 • Certyfikat z zakresu wykorzystania Profilu Cech Osobowości Kwestionariusza Osobowości DIMENSIONS (Numer dyplomu PL 1306376)
 • Kurs Asesora EFQM (European Foundation of Quality Management – Umbrella)
 • Coach, Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (Centrum Studiów Podyplomowych) w Rzeszowie
 • Absolwent Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej w Bielsku-Białej
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Przykładowe zrealizowane projekty

 • Budowanie strategii i wdrażanie zmian w organizacji – warsztaty strategiczne / pełnienie roli Interim Managera w zmianie
 • Akademia Sprzedaży Relacyjnej – realizacje dopasowanych programów w różnych organizacjach i lokalizacjach, powyżej 300 uczestników
 • Opracowanie autorskiego programu wdrażania nowych pracowników do organizacji
 • Opracowanie programu rozwojowego i motywacyjnego dla kadry zarządzającej dużej sieci sklepów (ponad 100 placówek)
 • Udział i realizacja projektów z zakresu budowy systemów kompetencji / systemów ocen pracowniczych
 • Udział w dużych, interdyscyplinarnych projektach rozwojowych kierowanych do klientów korporacyjnych

Forma, terminy i cena

Call Now Button